(Bez)starostné dětství

Najdete-li chvíli, shlédněte pořad Fokus Václava Moravce, vysílaný 10. 5. 2016, tentokrát na téma:
(Bez) starostné dětství.
Jak se mění dětství a jak se mění děti? Dospívají děti předčasně – nebo zůstávají málo samostatné? Rozumíme dětem? A rozumějí ony nám?