VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU – školní rok 2018/2019

V závěru školního roku 2018/2019 byl v Mateřské škole Holubice, okres Praha – západ prováděn průzkum, jehož hlavním důvodem bylo získání zpětné vazby, informací a pohledu zákonných zástupců dětí na naši mateřskou školu.
Děkujeme všem za vyplnění dotazníku.

Výsledky a vyhodnocení 2018/2019 je možné porovnat s výsledky průzkumného šetření z roku 2014/2015