Přehled akcí ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

06. 01. Tři králové (spolupráce se ZŠ Tursko)
13. 02. Návštěva Policejního muzea Praha – představení Veselý semafor (odjezd od MŠ v 8.30 hodin, příjezd: v cca 13 hodin, oběd bude později)
15. 02. Den otevřených dveří (od 9 do 12 hodin)
20. 02. Masopustní rej
11. 03. Divadýlko v MŠ – Matýsek (představení ve třídě Včeliček, začíná v 9.15)
07. 04. Velikonoční lovení zajíčků na zahradě MŠ (dopoledne)
09. 04. Mobilní planetárium (3 skupiny ve třídě Včeliček od 9.00 po 45 minutách)
04.- 05. 05. Zápis do MŠ
15. 05. Spaní ve školce + výlet na zámek Nelahozeves (Prohlídka pro 3 skupiny začíná v 19.30, odjezd  od MŠ v 18 hodin. Děti by měly mít dobový kostým.)
27. 05. Závěrečné školní fotografování
Týden dětí od 1. 6. do 5. 6. 2020
  Vědecké laborky (Ve třídě Včeliček – 2 skupiny)
  Bubnování (podle počasí na zahradě nebo ve třídě Včeliček – 3 skupiny od 9 hodin po 30 minutách)
  Soutěže, karneval
  Dravci v MŠ – přednáška s ukázkou ptáků (od 9 hodin)
  Celodenní výlet do Lysé nad Labem Botanicus (Prohlídka začíná v 10.00, odjezd od MŠ v 8.30 hodin, návrat v 15 -15.30 hodin)
17.  6. Letní slavnost (Večerníčková)  + šerpování předškoláků
  Změna programu vyhrazena.