Úplata školného za měsíc březen 2020

Dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších přepisů činí úplata za dítě na měsíc březen 2020 částku 280,- Kč. Pokud zákonní zástupci již poslali částku 700,- Kč, vyúčtování bude uskutečněno na konci školního roku 2019/2020.

U předškolních dětí se školné neplatí.