Úplata školného za duben 2020

Dle předpokladu, že naše mateřská škola bude i nadále uzavřena, školné se nebude za měsíc duben 2020 vybírat. Pokud dojde k otevření během tohoto měsíce, bude se účtovat alikvótní čast za základě docházky dítěte.Školné bude vyúčtováno na konci školního roku.