Školné za 5/2020

Vážení rodiče,

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen 2020 bude vyúčtována poměrnou částí a vybírána během měsíce června 2020.

Děkujeme za pochopení.