Zápis z úvodní třídní schůzky 23. 6. 2020

Třídní schůzka se konala dne 23. 6. 2020 od 17.30 hod. ve třídě Broučků. Následující třídní schůzka se bude konat na počátku školního roku 2020/2021 dne 3. září 2020 od 17.30 h opět ve třídě Broučků.

Přítomni dne 23. 6. 2020:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Mária Šusterová, učitelka, třída Broučci
Klára Chalupská, učitelka, třída Broučci
Kristýna Holečková, učitelka, třída Motýlci
Anna Zralá, učitelka, třída Motýlci
Lenka Pažitná, učitelka, třída Včeličky
Eva Biskupová, učitelka, třída Včeličky

Zástupci rodičů:
– viz Prezenční listina. Přítomno 24 zákonných zástupců

Přivítání a úvodní informace

Z vývojového hlediska si dítě v předškolním věku při vstupu do mateřské školy vytváří prvotní obraz o kolektivu, tedy jakýsi svůj první „světový názor“ a je povinností každé mateřské školy, jako prvního institucionalizovaného prostředí, zajistit optimální proces socializace dítěte, dále víru ve schopnosti dítěte, důvěru v poznávání a jednání s ohledem na jeho osobnost, individualitu.
Nejedná se o pouhé „hlídání dětí“ v době zaneprázdnění jejich rodičů, ba právě naopak, jedná se o profesionální výchovně vzdělávací proces, zajištění „školní zralosti“, tj. přípravu na další postup dítěte do základní školy.
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu.

Webové stránky

Od září budou k dispozici nové webové stránky.Informace a aktualizace dění v MŠ budou na webových stránkách uveřejňovány pravidelně. Hesla přístupů k fotogaleriím: obdržíte v 1. týdnu v září 2020 v jednotlivých třídách.
Informace budou také vyvěšovány na tzv. sklo v šatnách tříd a na nástěnkách. Zeptat se osobně lze též p. učitelek.

GDPR

Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz

Konzultační hodiny
probíhají dle telefonické nebo osobní domluvy.

Seznamy zařazených dětí do jednotlivých tříd
budou vyvěšeny na vstupních dveřích jednotlivých tříd a na vývěsce při cestě do MŠ dne 26. 9. 2020.

Potřebné doklady při vstupu dítěte do MŠ
Karta pojišťovny – kopie, Evidenční list (EL) dítěte, uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. mít u sebe plyšáčka k odpočinku), dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně. Formulář Evidenčního listu dostanete ihned po nástupu Vašeho dítěte do MŠ od p. učitelek.
Souhlas s vyzvedáváním, zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů.
Informované souhlasy GDPR a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (obdržíte první den nástupu dítěte do MŠ).
Vše nutno odevzdat do 25. 9. 2020.

Co s sebou do školky
Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.)

Oblečení:
– Do třídy:
 tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
 Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu školy nebo na krátké procházky.
– Na odpočinek po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, a v pondělí nosí čisté.
– Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně MŠ. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).
Veškeré oblečení do školky, prosíme, podepisujte.
– Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
– Další potřeby:
2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.

Provoz MŠ: 6.30  až 17.00 hodin
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin.
Informace při příchodu dítěte do MŠ

Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Dítě nastupující do MŠ např. po úrazu, kdy bylo nutné ošetření lékaře, je nutno doložit potvrzení od lékaře, že dítě je již opět schopno pobývat v kolektivu.
Nově stále platí při vstupu dítěte do MŠ měření tělesné teploty dítěte. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu 37 C, nemůžeme jej přijmout do kolektivu ostatních dětí. Doporučujeme i následující den dítě ponechat doma.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne: 8:00 – 11.30
Pobyt venku: 2 hodiny dopoledne
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30
Stravování
Dietní opatření
 je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Všechny děti užívají k jídlu příbor od začátku školního roku, jíst příborem jej p. učitelky učí. Dbáme tak na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem.
Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu.
Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.

Adaptace dítěte
Individuální potřeby dítěte – sdělte je, prosím, co možná nejrychleji, aby mohlo být dítě správně adaptováno na novou situaci, tj. na docházku do MŠ.
Adaptační proces – v prvním týdnu od zahájení školního roku projevila řada nově příchozích dětí přání odpočívat ve školce. Doporučujeme, podle možností, dítě postupně navykat na odpolední odpočinek v MŠ. Během měsíce září jsou zpravidla od 6.30 do 17 hodin, tedy po celou dobu provozu MŠ, přítomny v jednotlivých třídách obě paní učitelky, a to z důvodu upevňování vztahů a rychlé orientaci dítěte v režimu dne. Od října bude pedagogický personál docházet dle služeb (ranní, odpolední).

V rámci adaptace s ohleduplností k ostatním dětem, prosím, nepostávejte u zahrady, pokud si tam děti hrají, nevolejte na své děti. Po příchodu pro své dítě se nezdržujte v šatně příliš dlouho. V rámci adaptace totiž děti dlouhé loučení rozesmutňuje. Dále prosíme, dohlédněte, aby děti v šatnách nesvačily, a prosíme, dodržujte hygienu, tj. přicházejte si pro své děti čistí.

Zdravotní stav dítěte při příchodu do MŠ
Vzhledem k podzimnímu počasí a prvotnímu vstupu dítěte do kolektivu, tj ke zvýšené možnosti onemocnění prosíme rodiče o ohled k ostatním, a aby nepřiváděli do školky děti s kašlem, teplotou, bolestmi oušek apod. Snadno pak vzniká epidemie.
V současné době stále platí zvýšená opatření proti koronaviru, dětem při vstupu do MŠ měříme teplotu. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu 37 C, nemužeme jej přijmout do kolektivu ostatních dětí. Doporučujeme i následující den dítě ponechat doma.
Děkujeme i za ostatní rodiče a za pochopení.

Omluvy dětí

 1. třída – Broučci: +420 605 552 981,
 2. třída – Motýlci: +420 606 530 180,
 3. třída – Včelky: +420 606 530 216

V pondělí ráno nejpozději do 8.00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7.00 hodin.
V případě absence dítěte delší než 14 pracovních dní je nutné doložit písemnou omluvenku.
Při plánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné informovat nejméně 1 den předem ředitelku školy, a to písemně s podpisem zákonného zástupce.

Odhlašování stravy
Obědy se odhlašují předem ústně nebo formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin na daný den. V pondělí ráno nejpozději do 8,00, ostatní dny v týdnu do 7,00 hod.
SMS na telefonní čísla:

 • 605 552 981 (1. tř. Broučci)
 • 606 530 180 (2. tř. Motýlci)
 • 606 530 216 (3. tř. Včelky)

Případné dotazy a informace na tel. č.: 732 386 713 (u vedoucí školní jídelny).
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.
V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11,30 – 12,00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že rodič nestihne včas odhlásit stravné. Povinností rodičů je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu rodiči donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12,00 hod. Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit.

Kdo jsou předškoláci a co potřebují do MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily do 31. srpna 2019 věku 5 let (nejvýše pak 6 let) –  mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné.

Děti s odkladem opět školné hradí.

Potřebují:
pracovní sešit – vzhledem k tomu, že v letošním školním roce jsou všechny třídy věkově smíšené, byl pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok. V letošním roce má barvu zelenou.
penál
 – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům.

Plavání

KDY: každé úterý od 8.50 do 9.35 hodin
KDE: Plavecký klub Kralupy nad Vltavou – VLTAVÁNEK
Autobus od školky odjíždí v 8.00 hodin. (Příchod dítěte-plaváčka do 7.30 h).
Návrat z plavání v cca 11 hodin hodin.
Cena: bude k dispozici v září 2020

Na základě předběžné přihlášky budou vytvořeny seznamy přijatých dětí na plavání (dle věkového kritéria od nejstarších po nejmladší).

V pátek 4. 9. 2020 od 12.00 hodin budou seznamy přijatých dětí k dispozici v jednotlivých třídách, popř. se lze telefonicky domluvit s ředitelkou MŠ: 736 190 341.

Následně se platba (cca 3800,- – bude na třídní schůzce upřesněna) vybírá v hotovosti v ředitelně MŠ v pondělí 7. 9. 2020

 • Ráno od 7.45 do 8 hodin
 • V poledne od 11.45 do 12.45 hodin
 • Odpoledne od 15 do 16.45 hodin

Pozn: Prosíme, mít částku přesně.

Na plavání připravte dětem:

 • Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
 • Vše, prosíme, dětem podepište.
 • Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu. Koupací čepice označíme v MŠ.
 • Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky).
 • Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte cop.
 • Ideální oblečení: jsou podkolenky a zateplené kalhoty, teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.

Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.

Zdravotní depistáže – se budou konat v I. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.

 1. logopedie
 2. zubní prevence
 3. vyšetření zraku

Vyšetření zraku se bude konat ve třídě Broučků. Termín bude upřesněn. Cena vyšetření: 150,- Kč. Bude se vybírat cca 1 týden před návštěvou specializovaných zdravotních sestřiček.

Prázdninové provozy ve školním roce 2020/2021
Vánoční prázdniny v MŠ začínají ve čtvrtek 24. 12. 2020.
Ve středu 23. 12. 2020 bude provoz v MŠ ukončen ve 12.30 hodin.
V novém roce 2021 otevíráme MŠ v pondělí 4. 1. 2020.
Oproti základním školám nemá MŠ podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena.
O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2021.

Platby v MŠ
Stravné:
Cena stravného:
celkem 42,-Kč/den
Složení ceny stravného: cena stravného = cena potravin

 • Přesnídávka: 9,- Kč
 • Oběd: 24,- Kč
 • Svačina: 9,- Kč

Záloha na stravné ve školním roce 2018/2019: 700,- Kč
NOVÍ STRÁVNÍCI
Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné ve výši 700,- Kč, která je splatná do 15. 9. 2019 na účtu MŠ 218014309/0600 a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ. Stávající strávníci mají zálohu již složenou. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.

VŠICHNI STRÁVNÍCI
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc uvedených v docházce. Vyúčtování stravného bude vyvěšováno vždy začátkem měsíce na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené na Vašem vyúčtování je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. Při platbě vždy uvádějte Vám přidělen VS.
Č. ú.: 218014309/0600 (MONETA Money Bank, pobočka Kralupy n./Vlt. – v případě vkladu na účet přímo v bance nahlaste, prosím, v pokladně banky, že se jedná o platbu na účet MŠ – z důvodu osvobození od poplatku za vklad.)
Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování. Pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu (bez mzdových a režijních nákladů). Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
Školné:
Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2019/2020 na 700,- Kč/měsíc.
Povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání má zákonný zástupce nezletilého dítěte, které ve školním roce 2019/2020 nedovrší věk 6 let a rovněž dítěte, které má v roce 2019/2020 odklad školní docházky.
Předškoláci (děti, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), jsou od platby školného osvobozeni.
Školné ve výši 700,- Kč se hradí bezhotovostně vždy na aktuální měsíc tak, aby bylo připsáno na účtu MŠ nejpozději do 15. dne v měsíci (např. školné na září 2019 je splatné do 15. 9. 2019). Bankovní spojení: 218014309/0600 Platbu doporučujeme provádět trvalým příkazem na účet MŠ.
Z důvodu identifikace platby, prosím, vždy uvádějte přiřazený variabilní symbol (event. do poznámky uveďte „školné“). Prosíme Vás o dodržování splatnosti připsáním na účet do 15. dne v měsíci. Dle zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování ve stanoveném termínu a pokud nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Rodičovský příspěvek
Na pololetí školního roku 2020/2021 je ve výši 1000,- Kč, lze zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny. Z rodičovského příspěvku – formou daru jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí  – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží. Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní).

Dary MŠ
Budou-li mít rodiče možnost poskytnout dětem nějaké pomůcky (např. papír na malování, pastelky, hračky), rádi je uvítáme. Je vhodné se předem domluvit s p. učitelkami. Předem všem děkujeme. O případných finančních darech rozhoduje ředitelka MŠ.

Závěr
Srdečně zveme všechny děti naší mateřské školky, jejich rodiče a sourozence na tradiční Podzimní slavnost, která se bude konat dne 5. 10. 2020 od 17.30 hodin na naší zahradě, ponese téma Výlet do minulosti. Pozvánka platí i pro děti, které letos nastupují do 1. třídy ZŠ a byly ochuzeny o Letní slavnost. Přijďte, jste srdečně zváni.
Pro děti i dospělé připravujeme hezký program.
Uvítáme drobnou ochutnávku pohoštění.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo vybudovat sportovní hřiště – prosíme zejména maminky, aby po soft-pryžovém povrchu nechodily v tenkých podpadcích (tzv. jehly). Děkujeme.

Těšíme se na vás nejen na slavnostech, ale též v celém školním roce 2020/2021.
Začínáme 1. září 2020 od 6.30 hodin
Krásné léto bez starostí a roušek

Mgr. Eva Bělíková,
ředitelka MŠ