Vyhodnocení dotazníku – školní rok 2014/2015

Vážení rodiče, přátelé Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ,

především bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili dotazníkového šetření. Průzkum názorů a připomínek k výchově a procesu vzdělávání v naší mateřské škole byl zahájen v den setkání s rodiči 19. 11. 2014 a ukončen byl 30. 11. 2014. Sběr dat byl prováděn v jednotlivých třídách anonymně vhozením vyplněných dotazníků do předem připravených uzavřených boxů. Důvodem a hlavním cílem průzkumu bylo zjistit prostřednictvím dotazníku spokojenost zákonných zástupců s chodem MŠ a také, co by dětem ještě více prospělo při jejich docházce do naší mateřské školy. Cílovou skupinu jste tedy tvořili Vy, především rodiče, prarodiče, zákonní zástupci našich dětí.

Výsledky a vyhodnocení 2014/2015