Informace k poskytování darů

Prosíme rodiče, kteří posílají na účet 218014309/0600 finanční dary naší školce, aby jej při platbě vždy označili variabilním symbolem a uvedli do poznámky příjemci účel daru (např. RP) a také si vyzvedli Darovací smlouvu u ředitelky MŠ. Smlouvu je potřeba podepsat oběma smluvními stranami (lze uplatnit při přiznávání daní).

Děkujeme za váš zájem, poskytnutí daru, a že vám není lhostejný život a prostředí našich nejmenších.