O nás

Zřizovatelem mateřské školy je obec Holubice.
Mateřská škola Holubice, okres Praha – západ se školní jídelnou má kapacitu 84 dětí.
Provoz je od 6.30 do 17.00 hod.
O děti pečuje  ředitelka MŠ, 6 učitelek, 2 uklízečky, 2 kuchařky a hospodářka ŠJ.

V mateřské škole je k dispozici Schránka důvěry pro vzkazy, připomínky a přání rodičů i dětí. Umístěna je u vchodu do šatny Broučků.

V roce 2015 bylo provedeno dotazníkové šetření pro rodiče a zákonné zástupce dětí. Vyhodnocení dotazníku: zde.

Budova mateřské školy je situována na okraj obce Kozinec, v komplexu nové výstavby Holubího háje. V okolí se nachází množství lesních remízků, které využíváme ke stimulaci přirozeného rozvoje dětské motoriky, přímému poznávání přírody ve všech souvislostech a vztazích i ve výchově dětí k péči o prostředí. Vchody do budovy jsou vybaveny bezpečnostní signalizací.

V prvním podlaží budovy se nachází jedna třída (Včelky), ve druhém dvě (Broučci a Motýlci). Každá třída má vlastní vchod, šatnu a sociální zařízení.

Podle možností se o děti starají stejné učitelky. Děti mohou navázat s učitelkami i kamarády důvěrný citový vztah a mají tak ve školce větší pocit bezpečí. Po dovršení pěti let věku se dítě stává předškolákem a připravuje se pro vstup do ZŠ.

Zvykání dětí na docházku do mateřské školy může probíhat za přítomnosti maminky nebo jiné blízké osoby, abychom
vyloučili případné stresující zážitky, které jsou pro dětskou psychiku ohrožující.

Do tříd jsou děti zařazovány přednostně podle přání rodičů, v druhé řadě se snažíme zachovat vyváženost věkově smíšené třídy a poměru děvčat a chlapců ve skupině.

Mateřská škola není bezbariérová.

Školní kuchyně nabízí dětem vyváženou stravu odpovídající současným poznatkům o racionální výživě.

Při mateřské škole je zřízeno Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), se kterým MŠ spolupracuje při přípravě kulturních aktivit.
Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultací o výchovných i vývojových obtíží jejich dětí, půjčování odborné literatury o výchově, odborné přednášky podle návrhu a zájmu rodičů.

Škola úzce spolupracuje s dětskou lékařkou, logopedem a ZŠ v Holubicích.