Odhlašování stravy

Obědy se odhlašují předem ústně nebo formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin na daný den.
V pondělí ráno nejpozději do 8,00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7,00 hod.

SMS na telefonní čísla:

  • 605 552 981 (1. tř. Broučci)
  • 606 530 180 (2. tř. Motýlci)
  • 606 530 216 (3. tř. Včelky)

případné dotazy a informace na tel. č.: 732 386 713 (u vedoucí školní jídelny)

Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.

V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11,30 – 12,00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte v případě, že rodič nestihne včas odhlásit stravné. Povinností rodičů je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu rodiči donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů po uplynutí určené doby výdeje, tj. po 12,00 hod. Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit.

Děkujeme za pochopení.