Jak omlouvat děti z docházky

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti z docházky osobně nebo na příslušný telefon:

1. třída – Broučci: +420 605 552 981
2. třída – Motýlci: +420 606 530 180
3. třída – Včelky: +420 606 530 216

V pondělí ráno nejpozději do 8.00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7.00 hodin.

Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, může být dítěti ukončena docházka do MŠ.