Stravné

Cena stravného: celkem 42,-Kč/den

Složení ceny stravného: cena stravného = cena potravin

  • Přesnídávka : 9,- Kč
  • Oběd : 24,- Kč
  • Svačina : 9,- Kč

Záloha na stravné ve školním roce 2018/2019: 700,- Kč

NOVÍ STRÁVNÍCI

Pouze u nových strávníků vybíráme zálohu na stravné ve výši 700,- Kč, která je splatná do 15. 9. 2019 na účtu MŠ 218014309/0600 a bude vyúčtována při ukončení docházky dítěte do MŠ. Stávající strávníci mají zálohu již složenou. Při platbě vždy uvádějte přidělený VS.

VŠICHNI STRÁVNÍCI
Stravné je vždy vyúčtováno zpětně dle skutečného počtu stravovacích dnů za minulý měsíc uvedených v docházce. Vyúčtování stravného bude vyvěšováno vždy začátkem měsíce na nástěnce ŠJ v šatnách jednotlivých tříd. Stravné ve výši stanovené na Vašem vyúčtování je splatné do 15. dne v měsíci, tak aby bylo nejpozději 15. připsáno na účet MŠ. Dodržujte prosím vyúčtovanou částku za stravné i splatnost, abychom předešli případným nedorozuměním nebo upomínkám. Při platbě vždy uvádějte Vám přidělěný VS.

Č. ú.: 218014309/0600
(MONETA Money Bank, pobočka Kralupy n./Vlt. – v případě vkladu na účet přímo v bance nahlaste, prosím, v pokladně banky, že se jedná o platbu na účet MŠ – z důvodu osvobození od poplatku za vklad.)

Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování. Pokud dítě nenavštěvuje MŠ, nemá nárok na stravu za zvýhodněnou cenu (bez mzdových a režijních nákladů). Stravování se řídí výživovými normami, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.