JEDEME OPĚT DO PRAHY, DO POLICEJNÍHO MUZEA

mapa není k dispozici

02.04.2019 (10:15 - 13:30)


Pro děti je připraveno představení zaměřené na prevenci kriminality u dětí.

  • Odjezd od MŠ: v 9 hodin
  • Příjezd: v cca 13 hodin (oběd bude později)
  • Možnost vyzvedávání dětí: nejdříve ve 13.30 hodin.