SPANÍ VE ŠKOLCE a noční výlet na zámek LOUČEŇ

mapa není k dispozici

14.06.2019 - 15.06.2019 (18:30 - 8:30)


Prosíme rodiče, aby se předškoláci dostavili do školky umyté, navečeřené, v pohodlném oblečení a obuvi, s batohem s pitím se savičkou, pytlíkem na nevolnost, papírovými kapesníčky, pláštěnkou, přesně v 18,30 h.
Důvodem je odjezd na zámek Loučeň, kde je  pro děti připravena noční prohlídka se zajímavým programem.
V sobotu 15. 6. 2019 vyzvedávání dětí pouze v tomto čase: 8,00 až 8,30 h.
Pozn.: Prosíme rodiče, aby zvážili, zda jejich dítě zvládne spaní ve školce (odloučení) a poměrně náročný výlet.
Prohlídka zámku je určena předškolákům a pouze dětem, které budou v MŠ spát.
Uvítáme lehké občerstvení na večer a ráno k snídani.