Prázdninový provoz 2018

Vážení rodiče, z důvodu zajištění stravování a provozu MŠ Vám nabízíme možnost závazné přihlášky k docházce Vašeho dítěte do MŠ ve dnech prázdninového provozu od 2. 7. 2018 do 13. 7. 2018.
Školné bude účtováno poměrnou částí 30,- Kč/den dle počtu závazně objednaných dnů se splatností do 15. 6. 2018. Do záznamového archu v šatnách jednotlivých tříd zapište A (ano, přijde) N (nepřijde) v termínu do 24. 5. 2018.
Případné následné odhlašování stravy a školného o prázdninovém provozu provedeme pouze na základě lékařského potvrzení.

Děkujeme za pochopení.