Dodatečné vyúčtování plateb školného a stravného

Přeplatky i nedoplatky školného a stravného dětí, které pokračují v letošním školním roce 2018/2019 v docházce, budou dodatečně vyúčtovány s platbami za září 2018.
Bližší informace najdete na nástěnkách školní jídelny v šatnách jednotlivých tříd.