Zápis z třídní schůzky 6.9.2018

Zápis z třídní schůzky, která se konala dne 6. 9. 2018 od 17. 30 hodin ve třídě Broučků, určená pro zákonné zástupce dětí školního roku 2018/2019.

Přítomni:
Mgr. Eva Bělíková, ředitelka
Mária Šusterová, učitelka, třída Broučci
Jana Ciezelová, DiS, učitelka, třída Broučci
Kristýna Holečková, učitelka, třída Motýlci
Anna Zralá, učitelka, třída Motýlci
Lenka Pažitná, učitelka, třída Včeličky
Eva Biskupová, učitelka, třída Včeličky

Zástupci rodičů:
Celkem 31 zákonných zástupců

Program:
Přivítání a úvodní informace
Informace o školském zákoně, GDPR
Omluvy dětí
Odhlašování stravy
Nástup dítěte do MŠ
Adaptace dětí
Zdravotní stav dítěte při příchodu do MŠ
Co s sebou do školky
Provoz
Platby
Rodičovský příspěvek
Dary MŠ
Plavání
Konzultace
Otázky a odpovědi
Závěr

Přivítání a úvodní informace
Z vývojového hlediska si dítě v předškolním věku při vstupu do mateřské školy vytváří prvotní obraz o kolektivu, tedy jakýsi svůj první „světový názor“ a je povinností každé mateřské školy, jako prvního institucionalizovaného prostředí, zajistit optimální proces socializace dítěte, dále víru ve schopnosti dítěte, důvěru v poznávání a jednání s ohledem na jeho osobnost, individualitu.
Nejedná se o pouhé „hlídání dětí“ v době zaneprázdnění jejich rodičů, ba právě naopak, jedná se o profesionální výchovně vzdělávací proces, zajištění „školní zralosti“, tj. přípravu na další postup dítěte do základní školy.
Vstup do mateřské školy je z vývojového hlediska obdobím života, kdy člověk stojí na prahu prvního kontaktu se společností – jde vskutku o náročnou životní situaci nejen pro dítě, ale též pro rodiče, potažmo celou rodinu.

Informace o školském zákoně
Školský zákon včetně vyhlášky č. 27 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů, představuje podstatné změny týkající se také docházky do MŠ. Jedná se zejména o tzv. inkluzívní vzdělávání (§16), o povinnou školní docházku předškoláků.
Pozn.: Do MŠ jsou opět přijímány děti od 3 let.

GDPR
Zákon na ochranu osobních údajů se týká zpracování citlivých informací zejména dětí, zákonných zástupců i zaměstnanců MŠ. Informované souhlasy jsou již připraveny v jednotlivých třídách, vyplněné je prosím vraťte paním učitelkám co nejdříve, nejpozději do 15. 9. 2018. Na webových stránkách v sekci Dokumenty jsou uveřejněny podrobné informace týkající se GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jaroslav Stuchlý
Tel.: +420 774 233 045
E-mail: jaroslav.stuchly@be-mi.cz

Webové stránky
Informace a aktualizace dění v MŠ budou na webových stránkách uveřejňovány pravidelně. Hesla přístupů k fotogaleriím jednotlivých tříd vám budou předány nejpozději 12. 9. 2018. Informace budou také vyvěšovány na tzv. sklo v šatnách tříd a na nástěnkách. Zeptat se lze též p. učitelek.

Konzultační hodiny
probíhají dle telefonické nebo osobní domluvy.

Potřebné doklady při vstupu dítěte do MŠ
Karta pojišťovny – kopie, Evidenční list (EL) dítěte, uveďte zde i konkrétní potřeby dítěte (např. mít u sebe plyšáčka k odpočinku), dále např. občasné pomočování, ekzémy, vady řeči, zraku apod., včetně schopností dítěte komunikovat cizojazyčně. Souhlas s vyzvedáváním, zvažte, zda uvést do formuláře nezletilého sourozence, a to vzhledem k jeho rozumovým a volním schopnostem, aby dítě MŠ bylo v pořádku dovedeno domů. Informované souhlasy GDPR.
Vše nutno odevzdat do 15. 9. 2018.

Co s sebou do školky
Podepsaný baťůžek: přiměřeně velký (Zůstává celoročně ve školce.)
Bačkory: se světlou podrážkou a s pevnou patou, které si dítě umí samo obout či zapnout. Vhodné jsou i ortopedické sandálky. (Nevhodné jsou boty typu „crocs“, pantofle, tenisky a domácí zvířecí bačkůrky.)

Oblečení:
– Do třídy: tričko, legíny, tepláky, sukně (ne dlouhé). Vše pohodlné, praktické a pro dítě zvládnutelné.
 Na zahradu: venkovní tepláky (určitě se ušpiní), triko, mikinu, bundu, čepici, šálu, rukavice apod. (dle počasí), sportovní boty, sandály, nepromokavé boty (holínky), pláštěnku pro případ deště (ne deštník). I když prší, občas chodíme na zahradu školy nebo na krátké procházky.
– Na odpočinek po obědě: Pyžamo – v pátek jej děti odnášejí domů, a v pondělí nosí čisté.
– Náhradní oblečení: Spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky (Zůstává celoročně v kapsáři nebo skříňce v šatně MŠ. Vložte je do předem připravené tašky opatřené značkou (každé dítě ji obdrží při nástupu do MŠ a nechávají se stabilně ve skříňkách.) Dle potřeby obměňujte jejich obsah, zpravidla 1x týdně).

VEŠKERÉ OBLEČENÍ DO ŠKOLKY, PROSÍME, PODEPISUJTE.

– Pro zdraví:
Nový zubní kartáček (během roku se bude dle potřeby několikrát měnit). Dále hřeben či kartáč na vlasy s dírkou na pověšení.
– Další potřeby:
2 balíky (po 10 ks) papírových kapesníků, mohou být i tzv. „tahací“. Dále 2 balíky papírových ubrousků, 1 balíček vlhčených ubrousků, 8 ks rolí toaletního papíru, 2 zubní pasty, 2 tekutá mýdla s pumpičkou.

Provoz MŠ: 6.30 –17.00 hodin
Děti do MŠ přicházejí od 6.30 do 8 hodin.
Informace při příchodu dítěte do MŠ
Paní učitelka se při příchodu dítěte do třídy zpravidla zeptá, zda–li je dítě v pořádku, prosíme, upozorněte na případné individuální potřeby dítěte.
Dítě nastupující do MŠ např. po úrazu, kdy bylo nutné ošetření lékaře, je nutno doložit potvrzení od lékaře, že dítě je již opět schopno pobývat v kolektivu.
Ranní svačina: 8.30
Dopolední programová část dne: 8:00 – 11.30
Pobyt venku: 2 hodiny dopoledne
Délka pobytu se řídí roční dobou. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu ovzduší – tel. č. 14 110. Učitelky určují a odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí.
Oběd: 11.30
Stravování
Dietní opatření je nutno písemně nahlásit vedoucí ŠJ, aby jej bylo možno dodržet. Všechny děti užívají k jídlu příbor od začátku školního roku, jíst příborem jej p. učitelky učí. Dbáme tak na pěstování a upevňování všech kulturních a hygienických návyků souvisejících s jídlem.
Rodiče si mohou děti vyzvedávat po obědě v době od 12 do 12.30 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
Odpočinek: 13 – 14.20
Délku spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí.
Odpolední svačina: 14.30
Po svačině probíhá individuální program podle přání dětí. Učitelka, která z budovy odchází poslední, zkontroluje prostory MŠ podle pravidel PO a uzamkne třídy i budovu.
Rodiče si mohou děti vyzvedávat odpoledne nejdříve ve 14.45 hodin. Ve chvíli předání, tj. již v šatně, za dítě odpovídá zákonný zástupce.
V 17 hodin děti opouštějí MŠ. Poté se školka zamyká.

Adaptace dítěte
Individuální potřeby dítěte – sdělte je, prosím, co možná nejrychleji, aby mohlo být dítě správně adaptováno na novou situaci, tj. na docházku do MŠ.
Adaptační proces – v prvním týdnu od zahájení školního roku projevila řada nově příchozích dětí přání odpočívat ve školce. Doporučujeme, podle možností, dítě postupně navykat na odpolední odpočinek v MŠ. Během měsíce září jsou zpravidla od 6.30 do 17 hodin, tedy po celou dobu provozu MŠ, přítomny v jednotlivých třídách obě paní učitelky, a to z důvodu upevňování vztahů a rychlé orientaci dítěte v režimu dne. Od října bude pedagogický personál docházet dle služeb (ranní, odpolední). Pracovní dobu učitelek určuje ředitelka MŠ.
V rámci adaptace s ohleduplností k ostatním dětem, prosím, nepostávejte u zahrady, pokud si tam děti hrají, nevolejte na své děti. Po příchodu pro své dítě se nezdržujte v šatně příliš dlouho. V rámci adaptace totiž děti dlouhé loučení rozesmutňuje. Dále prosíme, dohlédněte, aby děti v šatnách nesvačily, a prosíme, dodržujte hygienu, tj. přicházejte si pro své děti čistí.

Zdravotní stav dítěte při příchodu do MŠ
Vzhledem k podzimnímu počasí a prvotnímu vstupu dítěte do kolektivu, tj ke zvýšené možnosti onemocnění prosíme rodiče o ohled k ostatním, a aby nepřiváděli do školky děti s kašlem, teplotou, bolestmi oušek apod. Snadno pak vzniká epidemie.
Děkujeme i za ostatní rodiče a za pochopení.

Omluvy dětí

 1. třída – Broučci: +420 605 552 981
  2. třída – Motýlci: +420 606 530 180
  3. třída – Včelky: +420 606 530 216

V pondělí ráno nejpozději do 8.00 hodin, ostatní dny v týdnu do 7.00 hodin.
V případě absence dítěte delší než 14 pracovních dní je nutné doložit písemnou omluvenku.
Při plánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné informovat nejméně 1 den předem ředitelku školy, a to písemně s podpisem zákonného zástupce.

Odhlašování stravy
Obědy se odhlašují předem ústně nebo formou SMS z důvodu normování počtu strávníků a potravin na daný den, tj. v pondělí ráno nejpozději do 8.00, ostatní dny v týdnu do 7.00. Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.
V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11.30 do 12.00 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče (vždy na třídě, kam dítě dochází). Toto je možné pouze první den nemoci dítěte, a to v případě, že rodič nestihne včas odhlásit stravné. Výdej tohoto jídla je v 11.30 ve třídě, pokud tak neučiní, strava se jim i tak v ten den počítá do platby stravného. Povinností rodičů je přinést čisté nádoby vhodné k přepravě pokrmů. MŠ nenese odpovědnost za čistotu rodiči donesených nádob a za nezávadnost stravy vydané do těchto jídlonosičů. Na další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit. Případné dotazy a informace na tel. čísle: 732 386 713 (u vedoucí školní jídelny).

Kdo jsou předškoláci a co potřebují do MŠ
Za předškoláky jsou považovány děti, které dovršily do 31. srpna 2018 věku 5 let (nejvýše pak 6 let) –  mají předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné.
Děti s odkladem opět školné hradí.

Potřebují:
pracovní sešit – vzhledem k tomu, že v letošním školním roce jsou všechny třídy věkově smíšené, byl pořízen dětem jednotný pracovní pro všechny děti (nikoli pouze pro předškoláky), zůstane jim po celý školní rok 2018/2019.
penál – vybavený trojhrannými světlými i tmavými pastelkami, obyčejnou tužkou, ořezávátkem. Prosíme rodiče pořídit penál i ne-předškoláčkům. 

Kroužky

Plavání – koná se v I. pololetí školního roku  každý pátek od 9.45 do 10.30 hodin.
První lekce: 21. 9. 2018.
Poslední lekce: 14. 12. 2018. Max. možný počet dětí: 20. Z vyplněné předběžné přihlášky jsou na jednotlivých třídách připraveny Závazné přihlášky.
Celková cena (výuka + doprava) činí: 2200,- Kč – nutno zaplatit nejpozději do 20. 9. 2018 ředitelce MŠ.
V den konání plavání – plaváčci:
Příchod do MŠ v 8.00 hodin.
Svačina se podává v 8.15 hodin.
Autobus od školky odjíždí v 8.45 hodin.
Návrat z plavání v cca 12.15 hodin.

 Na plavání připravte dětem:
Baťůžek a v něm: plavky, ručník, koupací čepice, hřeben, cestovní lahev s pitím. (Po lekci mají děti žízeň.)
Vše, prosíme, dětem podepište.
Na čepici je nutno napsat nesmyvatelnou fixou velkými písmeny jméno dítěte, aby bylo rozeznatelné v bazénu. Koupací čepice označíme v MŠ.
Dětem nedávejte: boty do vody a drahé šperky (náušnice, řetízky).
Dívkám s dlouhými vlásky, prosíme, v ten den zapleťte cop.
Ideální oblečení: podkolenky a zateplené kalhoty, teplá obuv a teplá čepice, rukavice, šála.

Výtvarná výchova – lektorka, paní Mariana Kojšová (tel.: 604 742 486) informovala o možnosti navštěvovat kroužek výtvarky – lekce se konají na obecním úřadě.

Zdravotní depistáže – se budou konat v I. pololetí dle časových možností jednotlivých aktérů. Zákonní zástupci budou včas informováni.

 1. logopedie
 2. zubní prevence
 3. vyšetření zraku

Prázdninové provozy ve školním roce 2018/2019
Vánoční prázdniny v MŠ začínají v pátek 21. 12. 2018 (provoz pouze do 12.30 hodin.) V novém roce 2019 otevíráme MŠ ve čtvrtek 3. 1. 2019.
Oproti základním školám nemá MŠ podzimní ani jarní prázdniny – MŠ bude v těchto termínech otevřena.
O letních prázdninách bude MŠ otevřena prvních 14 dní v měsíci červenci 2019.

Platby
Podle právních předpisů o předškolním vzdělávání je stanoveno:

 1. děti, které dovršily do 31. srpna 2018 věku 5 let, nejvýše 6 let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné,
 2. úplata ostatních dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na 700,- měsíčně pro dané období celého školního roku 2018/2019,
 3. osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče,
 4. rodiče, kterých se týká osvobození, podají MŠ žádost o osvobození od úplaty a tuto skutečnost doloží vždy každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku,
 5. o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ,
 6. úplata za předškolní vzdělávání nevzniká, pokud je celý měsíc MŠ uzavřena,
 7. úplatu za školní stravování dětí projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny,
 8. výše stravného na 1 dítě a 1 den je stanoveno:
 • dvě svačiny a oběd: 40,- Kč,
 • platí se na 218014309/0600 (školné a stravné plaťte, prosím, odděleně) do 15. dne daného kalendářního měsíce,
 • přeplatky se vracejí na účet rodičů po ukončení docházky do MŠ,
 • úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ je povinná. Je nedílnou součástí rozpočtu MŠ,
 • závažné porušení školního řádu může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ

Rodičovský příspěvek
Na pololetí školního roku 2018/2019 je ve výši 1000,- Kč, lze zasílat na číslo účtu: 218 014 309/0600 nebo vložit do pokladny. Při platbě na účet uveďte, prosím, do poznámky za variabilní symbol značku RP.
Z rodičovského příspěvku jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí  – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží. Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní).

Dary MŠ
Budou-li mít rodiče možnost poskytnout dětem nějaké pomůcky (např. papír na malování, pastelky, hračky), rádi je uvítáme. Je vhodné se předem domluvit s p. učitelkami. Předem všem děkujeme. O případných finančních darech rozhoduje ředitelka MŠ.

Závěr
Srdečně zveme všechny děti naší mateřské školky, jejich rodiče a sourozence na tradiční Podzimní slavnost, která se tentokrát bude konat ve čtvrtek 4. 10. 2018 od 17.30 hodin na naší zahradě.
Pro děti připravujeme bohatý program na téma „Houbičky v mnoha podobách“.
Děti si zasoutěží hledáním hub, které „vyrostou“ na naší zahradě, v rámci workshopu si vyrobí obrázek, a pro rodiče tradičně vyhlašujeme opět soutěž, tentokrát „O nejkrásnější, nejoriginálnější nebo nejchutnější HOUBU letošního podzimu.“
Výherce bude oceněn.
Těšíme se na setkání s vámi.

Mgr. Eva Bělíková
ředitelka Mateřské školy Holubice, okres Praha – západ