Prázdninový provoz

Vážení rodiče,
z důvodu zajištění stravování a provozu MŠ v době prázdnin (měsíce červenec a srpen) Vám nabízíme možnost závazné přihlášky k docházce Vašeho dítěte do MŠ ve dnech prázdninového provozu od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019. Školné bude účtováno poměrnou částí 30,-Kč/den dle počtu závazně objednaných dnů se splatností do 15. 6. 2019. Do záznamového archu v šatnách jednotlivých tříd zapište A (ano, přijde) N (nepřijde) a potvrďte podpisem v termínu do 24. 5. 2019.
Případné následné odhlašování stravy a školného o prázdninovém provozu provedeme pouze na základě lékařského potvrzení.
Děkujeme za pochopení.

Zahájení nového školního roku: 2. září 2019