Informace k vyúčtování stravného předškoláků

Vážení rodiče končících předškoláků,
Ve vyúčtování stravného za červen, které bude vyvěšeno začátkem července 2019 na nástěnkách, Vám bude odečtena zaplacená záloha na stravné ve výši 700,- Kč, kterou jste skládali při nástupu dítěte do MŠ na účet MŠ. Vás, kteří budete mít doplatek k úhradě, prosíme o jeho provedení do 15.7.2019 na účet MŠ. Případné přeplatky Vám budou vráceny v témže termínu na Váš bankovní účet. Částku vyúčtování je možné rovněž zjistit na tel. 732 386 713 (vedoucí školní jídelny) či na e-mailové adrese msholubice.jidelna@gmail.com.
Děkujeme Vám za pochopení.