Těšíme se na sportovní hřiště

O prázdninách nebudeme zahálet, během měsíce srpna budou na naší zahradě probíhat stavební práce k vybudování sportovního hřiště.
Děkujeme za pochopení.
Děti se v září o to více mohou těšit do naší školky!
Seznamy dětí budou vyvěšeny na dveřích jednotlivých tříd od 27. 8. 2019.

Začínáme 2. září od 6.30 hodin.