Rodičovský příspěvek II.

Rodičovský příspěvek ve výši 1000,- Kč na II. pololetí školního roku 2018/2019 lze zasílat na č.ú: 218 014 309/0600, a to do 28. 2. 2019. Při platbě na účet uveďte, prosím, do poznámky za variabilní symbol značku RP (možno vypsat rodičovský příspěvek).
Z rodičovského příspěvku jsou hrazeny výlety, divadelní představení, kulturní, sportovní a společenské akce dětí  – slavnosti školky (podzimní, vánoční, letní, šerpování). V případě zůstatku se finance využijí na: oslavu Týdne dětí (MDD), diplomy, dárky pro děti do soutěží.
Vyúčtování akcí bude zveřejněno na konci školního roku. Rodičovský příspěvek byl odsouhlasen 6. 9. 2018 na třídních schůzkách, má charakter daru, lze kdykoliv nahlédnout na čerpání těchto prostředků. Každému zákonnému zástupci bude předána darovací smlouva oproti podpisu (lze uplatnit při přiznávání daní). 

Předem vám děkujeme.