Ve školce se objevily vši

Prosíme, rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost dětem a prohlédli jim vlásky, než půjdou do školky. Pokud rodiče výskyt vší u svého dítěte zjistí, je nutné informovat školu.

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků.

Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.
V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze o této skutečnosti informovat příslušný orgán sociální péče.
Prosíme o důkladné denní a pravidelné prohlížení dětí a v případě nálezu o upozornění školy.
Děkujeme rodičům, kteří již tak učinili, v zájmu dalšího nešíření nepříjemného parazita, ohlášení zůstává anonymní a slouží jen pedagogům k mapování výskytu.
Prosíme rodiče, aby si preventivně opatřili pro případ nálezu šampon a v pozitivním případě aplikaci opakovali podle návodu několikrát. Bohužel likvidace vši dětské je dlouhodobějšího rázu a je nutná očista veškerého oblečení i povlečení, a to v celé domácnosti. Jinak se výskyt opakuje.

Povinnosti rodičů:
– ihned nahlásit škole výskyt vší (popř. hnid u dítěte)
– zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy
– dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu

Povinnosti školy:
– informovat rodiče
– při výskytu vší či hnidů okamžitě informovat rodiče a dítě předat do péče rodičů k potřebnému zákroku

Pro zvládnutí pedikulózy ve škole je nutná vzájemná informovanost a spolupráce s rodiči dětí. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. Dle sdělení MŠMT v případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.

Žádáme všechny rodiče, aby v případě, že se u jejich dítěte objeví pedikulóza, neposílali dítě do školy dříve, než bude řádně odvšiveno, aby se zabránilo dalšímu rozšíření pedikulózy.

Děkujeme za pochopení.